Signataires de la charte européenne

Signataires de la charte européenne
Manternach
Joer ënnerschreiwen : 2021
Roeser
Joer ënnerschreiwen : 2021
Plan d’action établi
Vianden
Joer ënnerschreiwen : 2021
Steinfort
Joer ënnerschreiwen : 2019
Bettendorf
Joer ënnerschreiwen : 2016
Colmar-Berg
Joer ënnerschreiwen : 2016
Diekirch
Joer ënnerschreiwen : 2016
Erpeldange
Joer ënnerschreiwen : 2016
Ettelbruck
Joer ënnerschreiwen : 2016
Schieren
Joer ënnerschreiwen : 2016
Junglinster
Joer ënnerschreiwen : 2012
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Mompach
Joer ënnerschreiwen : 2011
Strassen
Joer ënnerschreiwen : 2011
Walferdange
Joer ënnerschreiwen : 2011
Bech
Joer ënnerschreiwen : 2010
Differdange
Joer ënnerschreiwen : 2010
Remich
Joer ënnerschreiwen : 2010
Rosport
Joer ënnerschreiwen : 2010
Sanem
Joer ënnerschreiwen : 2010
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Bettembourg
Joer ënnerschreiwen : 2009
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Kehlen
Joer ënnerschreiwen : 2009
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Luxembourg
Joer ënnerschreiwen : 2009
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Mamer
Joer ënnerschreiwen : 2009
Pétange
Joer ënnerschreiwen : 2009
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Schifflange
Joer ënnerschreiwen : 2009
Steinsel
Joer ënnerschreiwen : 2009
Dudelange
Joer ënnerschreiwen : 2008
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi
Esch-sur-Alzette
Joer ënnerschreiwen : 2008
Consulter les plans d'actions
Plan d’action établi