Formatiounen

Formatiounen

Sidd Dir op der Sich no Seminairen, Workshops oder Formatiounen zum Thema Gläichstellung?

Formatioune sinn en essentiellt Element fir nohalteg Fortschrëtter bei der Gläichstellung ze garantéieren. An Zesummenaarbecht mat senge Partner offréiert an organiséiert de Ministère Formatiounen, déi op déi verschidde Funktioune vun de betraffene Persounen zougeschnidde sinn, zesumme mat de politesche Gläichstellungsdelegéierten, de Gläichstellungsdelegéierte vum Personal an de Membere vun de Gläichstellungsbäiréit.


Eis Formatiounen