De Regierungsprogramm

De Regierungsprogramm 2023-2028

Wëllt Dir eng kloer Virstellung kréie vun der Transversalitéit vun der Gläichstellung, sou wéi si am Regierungsplang beschriwwen ass?

De Koalitiounsvertrag (oder de Regierungsprogramm), deen tëscht deenen zwou aktuell amtéierende politesche Parteien ofgemaach gouf, reegelt déi mëttel- a laangfristeg Zesummenaarbecht vun der Koalitiounsregierung an der lafender Legislaturperiod. E gëtt en Iwwerbléck iwwert déi wichtegst Projete vun der Regierung.

Ënnert dem Link hei ënne fannt Dir den Extrait aus dem Regierungsprogramm, deen d’Prioritéiten an d’Ziler vum Ministère fir Gläichstellung tëscht Fraen a Männer beschreift.

Regierungsprogramm