ËFFENTLECHEN ACCÈS

ËFFENTLECHEN ACCÈS

D'Gemeng aus der Perspektiv vun der Bevëlkerung

Är Gemeng ass am Beräich vun der Gläichstellung vun de Geschlechter aktiv. Dës Mesure kommen der gesamter lokaler Bevëlkerung zegutt. Engagéiert Iech an ënnerstëtzt aktiv d’Moossname vun Ärer Gemeng!


Clavier

Terminologie

Wat bedeit d’Gläichstellung vun de Geschlechter op lokalem Niveau?

Getty Images 1128237620 LR

An der Praxis

Wat kann eng Gemeng am Hibléck op d’Gläichstellungspolitik maachen?

Jexiste

Maacht mat!

Wëllt Dir derzou bäidroen d’Gläichstellung ze fërderen an Iech an Ärer Gemeng engagéieren?

Commune020707

Virschléi

Hutt Dir Virschléi ? Wat fir eng Projeten géift Dir gären an Ärer Gemeng ëmgesat gesinn ?